Een bijzonder afscheid met de Dodenbivak (Nieuw)

Deze trapeziumvormige, semi-transparante tent biedt ruimte om een dode op te baren en om te rouwen en afscheid te nemen op een door de overledene of nabestaanden zelf te bepalen plek.

Achtergrond

Dodenbivak maakt deel uit van een reeks sculpturale tenten, waarbij steeds de verhouding van de eenling ten aanzien van de groep centraal staat. Dré Wapenaar onderzoekt in deze reeks de wijze waarop aantrekking en afstoting, intimiteit en afstand, respect en disrespect zich tot elkaar verhouden en de mate waarin je bewust of onbewust tot activiteit komt. In de Dodenbivak zijn deze tegengestelde begrippen vertaald naar zwaarte en lichtheid. De zwaarte van de dode contrasteert met de ogenschijnlijke lichtheid van de dodentent. Hoeklijnen ontbreken en er is half transparant doek gebruikt. De baar is opgehangen aan ogenschijnlijk ontbrekende hoekpunten.

InstallatieOpties

Contact

De Dodenbivak is een project geïnitieerd door Dré Wapenaar. Wilt u meer informatie over de Boomtent of een vrijblijvende offerte? Neem contact op met projectmanager Stan de Kanter, stan@rent-a-project.com.
dod.jpg